بررسی فیلم The Witches اثری سرگرم کننده و ناامید کننده !

امتیاز فیلم

نکات مثبت

  • جلوه های ویژه به نسبت قابل قبول
  • فضای کلی روایی داستان از نظر بصری

نکات منفی

  • نریشن ، حس تجربه و روایت تصویر رو گرفته بود
  • اتفاقات و رویداد های فیلم سریع به وقوع میپیوست و فرصتی را برای درک نگذاشته بود
  • پردازش شخصیت ها و رابطه شخصیت ها با یکدیگر به درستی صورت نگرفته بود
  • شخصیت شرور زود وارد داستان شد و فرصتی برای ایجاد ارتباط حس وجود نداشت
  • دیالوگ های کلیشه ای
۳
lightbox