درباره رسانه

رسانه پارت هنر ، برپایه شراکت هنر دوستان و هنرجویان در تولید محتوای خوب شکل گرفت و هدف اولیه این رسانه این بود که با ایجاد بهانه ای ، هنرجویان هنرستان هنر های زیبا را گرد هم جمع کرده و با ایجاد یک فضای دوستانه ، به انتقال محتوای هنری از قبیل تئاتر ، سینما ، گرافیک و گیم بپردازد که درحال حاضر دو دسته سینما و گیم ، دارای محتوا هستند.

اینکه چرا گیم در این دسته بندی قرار گرفته ، پیشتر در مقاله جایگاه گیم در هنر توضیح داده شد که بهتر است دوباره به این موضوع نپردازیم .

همانطور که اشاره کردیم ، این رسانه به دست برخی هنرجویان هنرستان هنر های زیبا اداره می شود و بدیهی ست که در برخی از مطالب ، ناپختگی هایی مشهود باشد .

پارت هنر نه سعی دارد با رسانه های مشابه رقابت کند ، و نه هدفش ، بروز نگه داشتن سایت با انتشار خبر های مختلف با نگارش های ژورنالیسم است . پارت هنر تنها میخواهد تا به شما ، حرف ، دانش و فهمش را در اشتراک بگذارد.

درحال حاضر تلاش رسانه پارت هنر بر این است که در طی روند فعالیت خود ، مطالب خود را گسترش داده و وارد فاز های بعدی خود شود ، به طوری که از یک رسانه دوستداران هنر ، به رسانه دانش آموختگان مکتب هنر مبدل شود که این امر تنها با تلاش خود و حمایت های کاربران رسانه امکان پذیر است و امیدواریم شاهد آن روز باشیم.

با تشکر از همراهی و همیاری شما
مهدی زبیدی مدیریت رسانه پارت هنر