--
نمره پارت هنر
۸۰
متاکریتیک
بازی فرزندان مورتا ، یک بازی ایرانی در سبک روگ لایک است که توسط ددمیج ساخته و ۱۱ Bit Studios ناشر آن است . در توضیحات داستان بازی در مارکت ایرانی هیولا اینگونه آمده: همه چیز از خانواده شروع می‌شود. داستان «فرزندان مورتا» در سرزمینی خیالی به نام «رئا» رخ می‌دهد، ولی وقایع آن از آنچه که انتظار داریم به زندگی روزمره‌ ما نزدیک‌تر است. وقایعی که تداعی‌گر عواطف، احساسات و ارزش‌هایی است که به خوبی با آنها آشنا هستیم: عشق و امید، نفرت و خشم، تردید و اضطراب، و در نهایت فداکاری‌هایی که حاضریم در قبال آنها که زندگی‌شان برایمان مهم است انجام دهیم.
تاریخ انتشار:
۰۳ سپتامبر ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox